• Тренування проходять:
  • Пров. Новаторів, 5
  •  +380 48 788-85-45

Культура дзюдо

Культура дзюдо - це всі знання, набуті через вивчення і практику дзюдо відповідно до принципів та цінностей, визначених його засновником Дзігоро Кано, а також впливають на вчинки.


ПРИНЦИПИ та ОСНОВИ

Дзюдо - це спосіб освіти

Розроблений Дзігоро Кано, він ґрунтується на вивченні та практиці системи атаки і захисту, яка витікає з різних систем традиційного японського бою (джиу-джитсу), що допускають техніки кидків та контролю.

Регулярна практика з повною віддачею протягом тривалого часу на основі базових принципів дзюдо і з дотриманням його основ сприяє підвищенню автономії і самоконтролю, розвитку поваги до інших, кращому розумінню реальності.Освітня цінність дзюдо розшифровується ідіограмою «ДО» (прогрес, шлях, специфічна область вивчення) світу ДЗЮДО.

Основні принципи

В основі практики дзюдо лежать три головних і неподільних принципи, сформульовані Дзігоро Кано.

JU - це життєва установка

Адаптація

Першим принципом є неопір та адаптація (Дзю). Цей принцип настільки тісно пов'язаний з дисципліною, що дає їй назву: практикувати дзюдо означає вступити на шлях (До) застосування принципу адаптації (Дзю). Він закликає до практики за межами протистояння сили м'язів, для того, щоб досягти реального майстерності в осягненні тонких законів руху, ритму, балансу сили.

SEI RYOKU ZENYO

Максимальне використання енергії

Другим принципом є пошук способів максимального використання фізичної і розумової енергіі. На основі оволодіння першим принципом другий принцип пропонує застосування до будь-якої проблеми найбільш ефективного рішення: діяти правильно, в правильний час, з досконалим контролем використовуваної енергії, спрямовуючу силу і наміри партнера проти нього самого.

JITA YUWA KYOEI - усвідомленість

Взаємодопомога і процвітання

Третій принцип - це гармонія, взаємне процвітання через об'єднання нашої власної сили з силою другого. Витікає з добросовісної практики перших двох принципів, він передбачає, що присутність партнера і групи необхідність,що сприяє прогресу каждого. В дзюдо індивідуальний прогрес настає через взаємодопомогу і взаємні уступки.